Menu

DANSK: Alle opgaver udføres i henhold til Danske Shipping og Havnevirksomheder s Almindelige Betingelser (DSHAB 2021), der kan tilgås på DSHAB 2021.
De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR pr. koll i eller enhed. Vores ansvar for simpelt uagtsomme fejl og myndighedskrav er fraskrevet, og bestemmelsernes ansvarsbegrænsningsregler opretholdes i tilfælde af grov uagtsomhed. En evt. erstatning kan ikke overstige 25.000 SDR pr. skadesbegivenhed. Krav mod os forældes efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt. Vi agerer alene formidlende mellemmand ved udførelse af mægler og agentopgaver og skal holdes skadesløs for tab eller skade. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med Sø og Handelsretten i København som værneting.
Link til Terms https://www.dropbox.com/s/q53dozphh338yb1/DSHAB%202021%20-%20dansk.pdf?dl=0

 

ENGLISH: All services rendered are subject to the General Terms of Business 2021 of Danish Shipbrokers and Port Operators, which are available at DSHAB 2021.The above mentioned terms limit our liability for loss of, deterioration of or damage to the goods to2 SDR per kg. or 666.67 SDR per package or unit. Our liability for ordinary negligence and claims from authorities are expressly excluded and all provisions on limitation of liability are valid even in case of gross negligence.Our liability is always limited to and cannot exceed SDR 25,000 for any one event that leads to loss or damage.All claims are time barred after 10 months from the due date of the claim.We have a lien for current and previous claims, and interest accrues from the due date at the rate of 2% per month or a part thereof.Set-off against our receivables is excluded. We act as an intermediary when performing services as broker or agent and shall be indemnified against loss or damage that may be incurred in relation to or in connection with the performance of our services. Any dispute shall be resolved before the Maritime and Commercial High Court of Copenhagen in accordance with Danish law.
Link to Terms https://www.dropbox.com/s/m57hi6keaxlyns1/DSHAB%202021%20-%20English.pdf?dl=0